מיד תועבר לאתר המחאה העממית

dira.co.il

מחזק את הפועלים למען צדק חברתי
ולהכרה בזכות הבעלות השווה של אזרחי המדינה
על נכסיה משאביה חובותיה ופירותיה

 

dira.co.il
 פתוח לרעיונות פיתוח
 נשמח לצקת לתוכו תוכן חברתי או עסקי 

shlomi@ovihakora.co.il